Våre haller

  • Fritt spenn opptil 60 m med ulike sidevegghøyder.
  • Flat- eller saltak med takvinkel på 10 ° til 22 °.
  • Estetisk integrering av kontorlokaler for å maksimere plass.
  • Klimakontroll takket være ulike typer isolasjon.
  • Ulike løsninger for å tillate naturlig lys inne i bygningen.
  • Mulighet for å integrere mezzaniner, kranbroer, solpaneler.
  • Enkel flytting, tilpasning og forlengelse.
  • Produsert i Europa.
  • Den beste kvaliteten tilgjengelig i markedet.

Produksjonshaller

Kjemikaliehaller

Bulk haller

Fly og helikopter hangarer

Lagerhaller

Miljøhaller

Landbrukshaller

Kontorbygg